Kedves Olvasó!

A zEtna dohányzójába léptél, ahol a füvek sárgasága új jelentést kap.
Ez tovább bonyolítja az amúgy sem egyszerű játékot, s még mélyebbre vezet abban a labirintusban, amelyet akaratlanul teremtettünk.

Emlékeztetőül: a képen is látható tizenkét, József Attulával füvező felkért szerző továbbírta a költő
Sárga füvek c., három versszakból álló, tizenkét soros versét nagyjából huszonnégy-huszonnégy sorral. A vers egy-egy szakasza így százsorosra duzzadt, s a három száz(pontosabban 101-102-98)soros folyamatos megújulásáról az 1., a 2. és a 3. számú szöveggenerátor gondoskodik.

Az olvasó, miközben ismerkedik ezekkel a minden letöltésre, frissülésre változó, próteuszi kollektív versekkel, kiragadhat, kimásolhat, és címünkre elküldhet belőlük egy vagy több összefüggő tizenkét sort.
A tizenkét legsikerültebb tizenkétsorosért beküldője 1.200 dinár értékű zEtna-könyvcsomagban részesül.

A megfejtések a
tulirat@zetna.org.yu címre küldhetők 2006. június 10-ig.

A szerk.