Karolj Fellinger
Pesma

U spomen Vislave Šimborske

Ne, nije pesma prozirna haljina
senki, boja, protuproba čis-
toće, jedina greška drevne,
ponovljive savršenosti.

Savesnost će ionako
prerasti sebe, kao iskustvo
koje već unapred beži. Samo
ubijena životinja oseća krivicu.

Na kraju krajeva, drugovi moji mili,
osećaj krivice nikada nije bio jed-
nak s grižom savesti, od toga je samo porastao
broj zunzara na lepku za muve.

Sa mađarskog prevela: Jolanka Kovač