Karolj Fellinger
Karantin

Moja majka je već četiri meseca
stanovnik Hospice-a,
povrh toga zbog novije epidemije korone
zabranili su posete.
Svaki put, kad sam je posetio,
želela je da dođe kući,
zanimalo ju je, šta ima novo,
sada, kad nazovem dežurstvo,
zamolim sestru,
da preda telefon mojoj majci,
ali neka pojača ton, jer ona ne čuje dobro,
biće bolje da joj telefon stavi ispred usta.
Majka mi prepoznaje glas,
kaže, kući je, mene čeka,
već je ispekla kobasice,
pileći paprikaš još je vruć,
krajnje je vreme da dođem kući.

Sa mađarskog prevela: Jolanka Kovač