Lazar Laslo Levetei
Beton. Umesto ars poetike

Čabi Balintu,
sa zahvalnošću

1 kanta vode: 4 lopate cementa: 12 lopata peska
Rekao je BČ
Ali da kanta ne bude prevelika
Mislio si da ćeš doživotno naučiti
[pravilnu srazmeru mešanja betona
Posle dvadeset godina ipak si pokvario
[prvu beton-igračku
Tvoj sin od pet godina ju je poželeo
Daj Bože ali sad odmah
Beton-igračka
Cement je verovatno već izgubio na snazi
A držali ste ga u najlonskom džaku u šupi
Ili je atribut „ne-prevelika” bio kriv
Ali prvi eksperiment se razbio na travi
Šta to znači „da ne bude prevelika”
Beton nije poezija
A nije ni jelo
Kao što se kaže „malo soli (prema ukusu)”
Međutim
Ako je previše kamena u fundamentu
Beton može biti malo ređi
Da bi se lepo razlio među kamenjem
A šta to znači „da je malo ređi”
Baš kao i poezija
Drugi put već si bolje pazio
1 (ne prevelika) kantica vode:
10 lopatica svežeg cementa
(šta je sigurno, sigurno): 12 lopatica peska
Rezultat je beton veličine zemičke
To sad već stvarno izgleda kao beton
Izdržao je već -35 stepeni Celzijusa hladnoće
Izdržao je već +35 stepeni Celzijusa toplote
Izdržao je već grad ledenu kišu
Šteta što se ne može koristiti kao kamen za kupus
Ali je dobio istaknuto mesto ispred letnje kuhinje na jabuci
Sigurno će izdržati još par godina pre nego što se raspadne
Mogao bi da posluži kao balast
[u tvom prolaznom životu
Ili bi ga koristio
Kao teg za papir
Za listove Rada na crno.

Sa mađarskog prevela: Jolanka Kovač