Bartos Aranka
Kokó, a kakas
Kokó "jó ember" volt, mondaná
Derszu Uzala, a kis tatár.
A sárga minden árnyalatát
viselte a madár, s farktollain
azt a ragyogást, amit hajdanán
a csendőrök is irigyeltek.
Deltás vállairól és hátáról
sugárkoloncok csüngtek alá,
érthető, hogy háremében már
a jércekorú feleség is bomlott
érte. De - nem elhamarkodott
a vélemény - Kokó szive olyan
létedény volt, melyben kötött
fajára csöppet sem jellemzően,
fortyogó ösztönei mellett
forráspontig hevült a szeretet.
Ez már az embernek szólt, pedig
minduntalan körötte volt, csak
neki kárált a sok vörös szubrett.
Így hát nyugdíjjogosult lett
- mint annyi elődje - öcsém
baromfiudvarán. Az élet csődje
volt talán, hogy a genetikai út
egyharmadán hirtelen visszavonult
holmi rejtőzködő baj miatt. Előző
nap, a már kihalt birodalmában,
fura, királyi magányban ácsorgott,
körötte alkony záporzott;
s amikor kérdezte az ember:
mi dolga a közeledő estben?,
fázósan megrázta a fejét, két
vörös szakálla hangtalan
csilingelt, tüsszentett is
néhányat, ám rendületlen
nyugalommal felelt: kokóóko,
kóókokóó. Alkonyodó hangja
jól illett a néma terepbe. Még
felvétette magát, mint valami
kényeske öleb, szokásához híven
a földet is megrúgta, hogy
könnyebb legyen e páros művelet.
Másnap reggel Kokó, a "jó ember"
már dermedt szobor volt.
Méltóságos póza összeomlott,
de önnön romja fölött, a sárga
minden árnyalatát viselő sokezer
tolla ragyogva hullámzott
a decemberi szélben. Ám
tyúkbolondító nagy, csipkés
taraján a befagyott vér liláskék
színével a dér játszott s a halál.