Mészáros Zoltán
Az repülő tehénrül és az sivatagban poroszkáló lórul

Egy némelly ló a sivatagban poroszkála, amikor a tehén megjelene fölötte. Ekkor a lónak szóllva mondá a tehén:

- Millyenféle ló vagyon az, aki az sivatagban poroszkál? Avagy nem tudod-é, hogy az tevének vagyon hellye az sivatagban?

Monda erre az ló:

- Avagy nem tudod-é, te tehén - bocsá'dd meg nékem, ha sértenélek -, hogy az szarvas marhák nem szoktanak repülni?

Ezen szavak nyílként hasítának az tehén gondolataiba, és az megzavarodván leese.

Értelme:
Amikor az ember magasabban vagyon, mint az érdeme lenne, ne tekintse zsákmányának ezen positióját, mint ahogy a mi Urunk se tette vala. Ne gyötörje, zaklassa és kesergesse az kisebbül szerencsés felebarátját. Mert büntetése nyílvánvaló lészen. Ugyan ez okból az embereknek, amint azt az mi Urunk Jézus Krisztus parancsolá, először kéne az Istenek dolgaival foglalkozniok, hogysem az alábbvalókkal. Ha alábbvaló gondolatok forognak az emberben, ő is bízvást alábbvaló lészen. És leesik az magas hellyérül. Így vagyon!