Üzenet
2000/4-6. - Önéletírás

Tartalom
Csáth Géza:
A muzsika mesekertje
Rákai Orsolya:
Lelki tükörrendszerek
Pekár Tibor:
Szabadka zenei élete (részlet)
Sáfrány Imre párizsi naplója (részlet)
Ninkov Kovačev Olga:
Egy évszázadnyi local obscure
Benes József festőművész anekdotái
Tompa Mária:
Rajz és szöveg összefüggése Szentkuthy Miklós életművében
Dési Ábel:
Az írói lét - háborús időben
Vasagyi Mária:
Efemeridák
Kiss Gusztáv:
Napló
Milkó Izidor:
Mikszáth
Milkó Izidor:
Érettségi vizsgálati dolgozata a magyar nyelv és irodalom köréből
Ignotus Pál:
Nagyságos Baedecker Úr!, Fáradtak vagyunk
Kiss Gusztáv:
Egy évszázaddal ezelőtt
Munk Artúr:
Érettségi előtt és után
Munk Artúr:
Egy diák naplójából
Munk Artúr:
Egy öngyilkosjelölt naplójából
Munk Artúr:
A szűz imája
Utasi Csilla:
A hinterland krónikása
Utasi Anikó:
Írók a KZ-lágerben
Stadler Aurél:
Hegyek - vizek - emberek;
Beszélgetés Stadler Auréllal
Stadler Aurél:
Levél Versecről
Stadler Aurél:
Zákány Antalhoz
Szabó József:
Idősebb és ifjabb Stadler Aurél
Gajdos Tibor:
A mester; A bolondok nem halnak meg; Barátom, a varázsló
Koliger Károly:
Lárva
Varga István:
Megbecsülendő értékeinkről