Kovács Kászon
Anyarozs

Figyelmeztetés: Jelen iromány egy félnótás vallásfilozófia és gombabiológia hallgató lökött spekulációit tartalmazza. Az említett tények mind valósak, de semmi garancia nincs arra, hogy öszzekombinálásuk értelmes.

Kezemben tartok egy másfél centiméteres, hosszukás, beszáradt fekete tokot, mely úgy néz ki, mint egy furcsa mag. Ez a természetes kapszula a szó szoros értelmében észbontóan sajátságos anyagokat tartalmaz, melyek sorsdöntő szerepet játszottak és játszanak az emberiség történetében.

Az anyarozs (Claviceps purpurea) nevű gomba1 áttelelő struktúrája, egy úgynevezett sklerotium van előttem. A középkorban falvakat néptelenített el ez a gomba, mely a gabonát, főként a rozsot támadja meg. A fertőzött kalászokon a parazita megnyúlt, befeketedett és bekeményedett sapkaként nő ki a magvakból, kiszívván belőlük az életerőt. Ha ezek a fekete sapkák beleőrlődnek a lisztbe, az ilyen lisztből készült kenyér halálosan mérgezővé válik. Az áldozat úgy érzi, mintha elevenen elégne, miközben félelmetes hallucinációk kínozzák. Érthető, hogy elődeink a sátánnal hozták összefüggésbe a jelenséget, míg fel nem fedezték a "járványok" összefüggését a gomba támadásaival. Lassacskán megtanulták tisztán tartani a gabonát,2 és érdeklődéssel fordultak az anyarozs hatóanyagai felé. Kiderült, hogy kis mennyiségben bizonyos anyagok gyógyszerként alkalmazhatók, például anyaméhösszehúzó hatásukból kifolyólag.

A huszadik század közepe táján még mindig ott szerepelnek az anyarozsból kivont anyagok a kémikusok laboratóriumaiban. Történetünk szempontjából a liszergsav nevű anyag az érdekes, mely Albert Hoffmann svájci kémikus egyik "játékszere" volt. Egy kicsit megbabrálva az anyag molekuláit, létrehoztott egy liszergsav-dimetilészter, röviden LSD nevű új anyagot, majd egy véletlen során felfedezte, hogy a szer igencsak érdekesen hat, ha bekerül az emberi szervezetbe. Az LSD hatása alatt a "mindennapi" én-tudat helyett "magasabb" és "mélyebb" szemléletmódok lépnek érvénybe. A hatás alatt álló egyed tér- és időérzéke erősen módosul, mondhatni kitárul, s az így szerzett víziók az illetőt önnön létének újraértékelésére késztethetik.

Az LSD által előidézett tudatállapotok tanulságait sokan tárgyalták, itt főként a cseh származásu pszichiátert, Stanislav Grofot említeném meg, aki is az LSD-be zárt dzsinn segítségével jutott el a freudizmus gyalázatos állatember képétől a Hamvas által is vallott holisztikus emberszemlélethez. Ezen nézet szerint az ember nem pusztán egy, a születés és halál által korlátozott biológiai lény, hanem mikrotheosz ("kicsi isten"), tehát végső soron részese a teremtésnek, és azonos a mindenséggel.

Summázva az eddigieket, a következő bizarr kép rajzolódi ki: ugyanaz a gomba, mely kiforrta magából az egyik legélesebb felbontású léleklencse lehetőségét, "szelídítetlenül" temérdek szenvedést és halált okozott. Zárójelben még azt is hozzávehetjük, hogy gombánk pont a kenyéren keresztül mérgezett, egy olyan szubsztanciát "választva" lakosztályul, melyet az európai kultúrkörben szentnek nyilvánítottunk.

Dogmatikus szemmel persze azonnal rá lehetne vágni a jelenségre, hogy lám, ez is azt bizonyítja, hogy úgymond gonosz mind az LSD, mind az általa elért "eretnek" belátás is. Nyakatekert teológiai és filozófiai fejtegetések helyett vessünk egy pillantást egy távoli kultúrkörre.

A végső azonosság gondolata (az ember mikrotheosz), melyhez Grof is, Hamvas is a maga maga személyes útján eljutott, keleten évezredek óta (el)ismert. Indiában például különféle iskolák által több száz generáció lefolyása alatt kidolgozott meditációs- és légzőgyakorlatok állnak rendelkezésre a "tisztánlátás" tudatállapotainak elérésére. Ha ez a tény önmagában nem is feltétlenül győz meg egy dogmatikusan hithű európait, mindenképpen el kell gondolkoztatson minden gondolkodásra képes embert.

Mi lehet hát a magyarázat az anyarozs és hatóanyagai bizarr történetére? Racionális magyarázat egész biztosan nincs, de szinkronicitást szagolva, egy amolyan intuitív tapogatódzó megoldás lehetőségként hajlamos vagyok az európai téboly egyik megnyilvánulására tippelni.

Európa szellemi nyitása többek szerint Nietsche-Kierkegaard-Dostojevszkij korában kezdődött, és a huszadik század második felére intenziválódott. Az LSD a 60-as, 70-es évek szellemi keresői számára jelentett egy fontos és hasznos eszközt. Ha nem is ésszerűnek, de beláthatónak tűnik az, hogy az LSD anyagombája az európai szellemi éjszaka évszázadai alatt biológiai pusztítást végzett.3

 

 

JEGYZETEK

1. Remélem, megbocsájtja nekem az olvasó, hogy nem a növény és az ember, hanem egy gomba és az ember viszonyáról szólok.

2. A fejlődő országokban napjainkban is problémát okoz az anyarozzsal fertőzött gabona.

3. Ez az őrült gondolat persze csak Európára mondható el, a harmadik világ mai anyarozs-katasztrófáira semmiképpen sem vonatkoztatható.