Steiner János
Erdő-variációk

1. Trollskogen (Andante cantabile)

Van egy ölandi erdő, amelyet Trollskogennek neveznek.Meseerdő.Ott ahol a törpék, manók (troll) élnek és elképzelhető,hogy a bokros erdőszélen a szűrt napfényben, patás faunok leselkednek. Mesék árnyai, kisgyermeki félelmek rémei lapulnak ott megidézésre várva a görbe, bütykös és szabadon tekeredő faágak, kusza korhadó mohos törzsek rejtélyes szövevényében. A természet alkotását csak egy névvel illette az ember. Ennyi erőszak, talán, megengedhető. Kiélte ezzel beteges minősítő-elnevező-birtokba vevő vágyait. Egy jelentéktelen tábla utasítja a látogatót, belül a vadon töretlen álmait szövögeti. A tetemes vastagságú avarban zizegő gyermeksereg örömére és az idősebbek okulására építette az örök Építőmester legjobb tudásából. Megvigyázták az örökösök, megértésük és tiszteletük jeléül.  
''Szentélybe léptél, ha erdő lombsátrai között nyugalmat keresel.''
     

2. Zsiványtanya (Staccato furioso)  Volt egy erdő. Síkból szökkent és mohó vágyakozással kívánta az ég  kékjét, napról-napra közelebbről.Szerelmes lett a felhős magasságokba is, és álma beteljesülni látszott. Ágai között szél futamozott, gyökerei szívós munkájából, éltető nedvek futottak a legrejtetteb ágakig. Szerény volt, törvényismerő és -becsülő. Sárga levélpénzeit rendre lehullatta, ha intett novemberi csípős nyelvén az adósok fa(-)gyos réme. Egy napon fejszés emberek jöttek a bősz déli széllel. Zajosak. Hozta őket a könnyű préda, a dologtalan élet lehetősége, a zsákmányolás vad öröme. Büszke jegenyék, nemes tölgyek, délceg platánok, virgonc nyárfák, karcsú nyírek, mind sorba kerültek. Maradt egy kusza bozótos sivár emlékeztetőül. Sírfeliratként, képszerűen a közelmúltról regélt a ritkuló vándoroknak. Később ezt is felgyújtották. Maradt a zsiványtanya. Európa közepén. Épültek új csárdák is. Riogatni az éjszaka rémeit az ott tivornyázó sötét képű kétes árnyakkal. Kosztolányi is látta a Rémet. Tehetsége érzékeny lángocskáját óvni igyekezett a lompos álom-bakók vakon csörtető gyülevész hadától. Nyugalmát mégis két platánfa alatt lelte meg, a Kerepesiben.