Imamu Amiri Baraka
Zaveštanje (narodu bluza)

Na jugu, spavajući
Naspram dragstora, dršćući
Pod usnulim kamionima i senkama, bauljajući
Pod kapcima modrih mističnih noći,
U najmrklijoj tmini, pred zoru, oni, puzeći,
Pijani, mlataraju rukama kao da plivaju, protežu se,
U večitoj nesanici
Stvarnosti.
Plešu kleče pružaju ruke, puštajući
Šake da se odmaraju u hladu mraka, čučnu
Kad šoraju. Uspinju se k
Neznanom, pokušavajući
Se uspeti na konje kraj kojih nekada beše more (stare vas
Pesme teraju da tome verujete). Izjahuju iz ovih u
One gradove, gde
Je jednako
Crno, kao što su i oni. Onda niz drum, gde ljudi
Uokolo spavaju. U Mesecu
Ili u senkama pomrlih kuća.
Ka moru, kog je pesma stvorila

Iz zbirke pesama "The Blues People",
1969. godine. Prevod: Robert Tilly