Primož Repar
Tiha očekivanja
- Haiku -
 
Posuda puna
cveća baš na dnu tihog
očekivanja.
 
Sivo zrno na
plavoj steni neba se
uzdiže i pada.
 
Pazi se! Jer -
ako se budemo sreli
prepustiću ti se.
 
Jedno u drugo
se potapamo. Sami
na tom božjem svetu.
 
Dok lišće pada
s grana, utučeni duh luta
u goloj samoći.
 
Svežina mesta
gde smo se ljubili - na
vodopadu izvor neba.
 
Susret trenutka
sa večnošću. Sunce na
licu raspeća.
 
Bljesak svetlosti
u jezeru. Sveto lice
velike ikone.
 
Opominjala te
je nežna mesečina
mojih očiju, veruj!
 
U ludom svetu
sedi samoubica
i ne sme napred.
 
Prevod sa slovenačkog:
Dimitar Anakiev