Nikola Šindik
Ako imam p. žabu u glavi

Javni rad pod nazivom "Ako imam p. žabu u glavi" žanrovski se rutinski pokriva terminom "performans", mada ga autori radije određuju kao "događaj", ili "konvencionalni ritual". Ovde je reč o fuziju više autorskih energija (to jest koncepata) koji amal ganski združeni čine pravi izraz umetnosti nove simbioze. Put ka centru, to jest stvaranju čistog jezika jasnog iskaza, simultano se obrušava različitim algoritmijskim slalomima: poezija Branislava Veljkovića alhemijski džemirana zvukovnim strukturama Miro slava Savića i semantičkim sinkopama prelomljenim u prostoru Nikole Šindika, sve to skupa donosi novi simbolički kvalitet objedinjen sintagmom KONZERVATIVNI KONCEPTUALIZAM. Reč je o stvaranju novog jezika, tačnog jezika integralne umetnosti, o ponovnom ritualnom vaspostavljanju integralnog, celovitog bića umetnika, gde se poništavaju fahovske specijalističke partikala rizacije i gde je etički domen identičan estetskom. Tačnije, radi se o identifikaciji Tajne i njenom lociranju u mentalnom prostoru koji je tokom dešavanja zajednički i autorima i publici. Pojam saučesništva se prirodno nameće, a sam poetički metod skriven je iza naslova NEŽNI PUT, koji sam sobom dovoljno objašnjava.