R. I.
Móricz-ösztöndíjasok visszaemlékezései és írásai

".Nálunk nélkül a jelen nem létezik" (az idézet Móricz Zsigmondtól való) címmel a budapesti Hungarofest nemrég antológiát jelentett meg abból az alkalomból, hogy harmincéves a Móricz-ösztöndíj. A 360 oldalas kötet (1500 Ft) szemelvényeket tartalmaz a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj harmincéves történetéből. Gáspár György szerkesztő írja bevezetésében: "Első alkalommal - harminc évvel ezelőtt - 1974-ben részesültek 35 évnél fiatalabb írók, irodalmárok Móricz Zsigmond-ösztöndíjban. Az ösztöndíj létrehozását hosszas előkészítő munka, egyeztetés előzte meg az írók és a kulturális politika meghatározó képviselői között." Megdöbbentő, hogy a "móriczosok" közül többen nem érték meg ennek a szép kivitelezésű antológiának a megjelenését.

Kapecz Zsuzsa "előszó helyett" mondja a kötet élén: "Jancsó Miklós mondta egyszer, hogy ebben az országban a különböző díjakat nem kapják, hanem adják. Arról beszélt, hogy a legtöbb kitüntetés és jutalom a politikailag elkötelezettek között talál gazdára. Úgy gondolom, hogy a Móricz Zsigmond-ösztöndíj nem tartozik az ilyen díjak közé. Azoknak, akiknek odaítélik, nem kell csatlakozniuk előzőleg vonalhoz vagy oldalhoz, viszont elég nagy szabadságot élveznek egy esztendeig. A bizottság megelégszik azzal, hogy a fiatal vagy még majdnem fiatal díjazottak írnak, jobbára azt, amit akarnak, és egy éven át biztosított ehhez a pénz." Esterházy Péter pedig így emlékezik: "Én a legjobbkor kaptam ezt az ösztöndíjat: ez alatt fejeztem be a Termelési-regényt."

A NKÖM művészeti ösztöndíjasai közül az antológiát a következő felkért írók munkáiból állították össze: Bakonyi István, Bálint Péter, Békés Pál, Benke László, Bertha Zoltán, Borbély Szilárd, Deák László, Deák Móra, Dobozi Eszter, Döbrentei Kornél, Esterházy Péter, Filó Vera, Füzi László, Garaczy László, Géczy János, Gerevich András, Kántor Péter, Kapecz Zsuzsa, Kiss Pintér Imre, Kiss Benedek, Kontra Ferenc, Kőrösi Zoltán, Kukorelly Endre, Lackfi János, Marossi Gyula, Méhes Károly, Meliorisz Béla, Mészáros Sándor, Mezey Katalin, Nagy Gáspár, Oláh János, Pálinkás György, Papp Márió, Parti Nagy Lajos, Payer Imre, Petrőczy Éva, Pintér Lajos, Pozsvai Györgyi, Prágai Tamás, Rostás-Farkas György, Sárándi József, Serfőző Simon, Szakács Eszter, Szigeti Lajos Sándor, Szirák Péter, Szöllősi Zoltán, Tarján Tamás, Temesi Ferenc, Toldi Éva, Tóth Gábor Ákos, Varga Imre, Vathy Zsuzsa, Wehner Tibor, Zalán Tibor, Zelei Miklós.

A kötet végén a Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíjban részesültek válogatott bibliográfiája olvasható.