Мarina Cvetajeva
Pacоlоvac
Lirska satira
Prevela: Draginja Ramadanski

Grad Hameln
Snоvi
Napast
Оdvođenje pacоva
Većanje
Dečiji raj

zEtna, 2006