Čitaonica
podvulkanskog magazina

Iz sadržaja:
Soba sa pogledom na...
Rekopis

Priče sa Makropolja
Orbis
Ciconia
Čitaonica savremene
mađarske literature