Gergely Tamás
Társasága
Vadmalac félperces

„Itt járt valaki”, mondta Vadmalac, alighogy kinyitotta a szemét, és a csupasz gerezdet megpillantotta.
„Itt járt valaki!” – a mondat szívét felderítette, lelkét felhangolta.
Úgyhogy a helyzettel megelégedve nyelte le a szájában melengetett szőlőszemeket.
Mert azt tudta, még ha nem is gondolta végig, hogy árván a gerezd saját maga után maradt, viszont nem akart magányosan kuksolni a félhomályban.
Megjátszodta magának a társaság képzetét.
Azért hunyta be a szemét.