Harold Pinter
A Törpe

Láttam egy törpét a harsogó szélben,
a lombok alatt ezen éjjelen.
Görnyedt fák, a néma fenevad,
a fuvallat alatt.

És láttam, mint utazók mereven álltak,
komolyan, mereven és felravatalozva
ezen a nyugodt helyen,
imádkozó kezek, kalapok a magasban.

Nagypál István fordítása