Radivoj Šajtinac
Rendel a beteg

Ide, lejjebb, a lapockám alá
Egy vékonyabb és keményebb párnát
Éjfél után hallhatóbb csöndet
Eloltani a képernyőket,
A fölösleges fényeket, és teret adni
A régi óra ketyegésének a messzeségben, a folyosón, a szomszéd szobában
A másik világban

Amikor a hajnal hasad
A függönyöket széttárni lassan az ablakokon
Hogy ébredő gerlicéink ne támadjanak saját képmásuknak

A mobil-rágcsálók nyüszítése helyett
Levenni a csésze fedelét, hadd lengjen körbe
A mentatea illata

Amikor az első fénysugár suhan a szobán át
Akkor szedni össze a párnahuzatokat, törülközőket, újságokat
Halomba rakni gyümölcsöt és papucsokat
A zacskók halkan susogjanak
Hogy a lomboktól egészen az ablakig

Visszhangozzék a verébcsiripelés
Kirázni a tegnap fönnakadt, bennakadt, összekuszált dolgokat
Nápolyit, mocskos vattát, a szendergést, a jajgatásokat
A lehangoltságot, mi itt lakik, csökkenteni legalább
S a mindennapos fehér alamizsnát
Az elkényeztetett baktériumokat
A minimálbéres takarítókat és kiszolgálókat

S ha alkony jő
Legyen holdvilág s legyenek csillagok
egyenként bújjanak elő
Ha lehet, szöcske üljön meg szegélyen, ráncokban
Fülkagylóm alatt leljek kalászokat
Éljek s viruljak, legyen álmom nyugodt
Még egy alkalmat, egy emléket csak

Macskadorombolás dallamát
Kézfejemen, arcomon
Vízben felfrissült nőszirom

Kékesfehérje ha látható lehetne
A parancsok
S a fájdalom mind eltűnne
Kihagyva a fölösleges

Kovács Jolánka fordítása