Bartha György:
(nagyapám emlékére)

sziklák közt
kék labdát
üldöz a szél
szindbád
új álomra
ébred