Debreczeny György
ide vezetett minden
Tandori Dezső A regény kényszerhelyzete c. írása alapján

a megvalósulástól ne rettenjen meg
írja Bernhard
írja Tandori
írom én
egy bírálója a tálalóban mondja
vagyis találóan
épp ott ad hozzá valamit
ahol elvesz
a soha meg nem születő
tanulmánytól ne rettenjen meg
egy bírálója találóan
elvesz belőle valamit
amikor hozzáadni igyekszik
azt mondja
minden utazás ide vezetett
a mészégetőbe
írja Bernhardról
írja Tandori
írom én
roppant írói ereje
valamit megroppant
minden mindenhogy
és mégis egyféleképpen nem jön el
a tálalóban egy bírálója
találóan hozzáad
vagyis elvesz belőle valamit
mikor mondja
ide vezetett minden utalás
utálás
vagyis utazás
a soha meg nem szűnő
rettegéstől ne rettenjen meg
a különös és az általános
(ál-taláros?)
ide vezetett
ide a mészégetőbe
írja Bernhardról
írja Tandori
írom én
írja majd valaki
a soha meg nem szűnő tálalóban
találóan
roppant írói ereje
valamit megtorpant
minden mindenhogy mindegy
vagyis nem mindegy
ide utazás vezetett
soha meg nem szűnő
el nem jövetel
a találó bírálóan mondja
különös ez az általános
és ide vezetett
minden mindenhogy
tehát egyféleképpen
ide
a tálalóba