Milan Dunđerski
Halottas játékok

vízbe fojtott : tűzbe vetett
keresztre feszített :
lovak által szétszakított
eltaposott : megalázott
csatában megsebesült
barikádokon agyonlőtt
deportált : internált
a lágerban felejtett
sztrájkban kijátszott
barátja által besúgott
izolált : meggyalázott
gránátszilánkkal fejében
mellében nyíllal
megkorbácsolt : besózott
megfojtott : elásott
félbevágott : hegyes
karóba nyársalt :
meszesgödörben
jégtáblában :
a fenék fenekén
elégetve : hamvai széthintve
nyomtalanul : névtelenül
nesztelenül : jeltelenül
családtalanul utódtalanul
nyavalyás : lidércnyomás
kitörölt : áthúzott
hazátlan : meghasonlott
üveg homálya : sötét vitrázsok
elégett könyvek : havas képernyők
szemek nélkül : bordátlanul
mosolytalanul és céltalanul
kimosott : bekábítózott
lecsupaszított : elhagyott
vándorlásokban : osztozásokban
fenyítéknek : említetlen
emlékezésnek : kellemetlen
ünnepnapok árulója
mindennapok szakadárja
a halálnak eretneke
a szt. életnek dezertőre

Kovács Jolánka fordítása