Kántor Zsolt
Podcast

Jelenleg azoknak a nyelvén beszél,
akiknek nincs nyelvük.
Akiknek nincs egyetlen szavuk sem.
Akiknek a mindenható megengedte, hogy hallgassanak.
Felőlük zúghat a kagyló, csapdoshat a tenger.
Szólhat a hegedű. Nem hallanak.
Nézegetik a festményeket és rágják a rágógumit.
Alszanak.
A némaság és a csend nem ugyanaz.
A némaság is egyfajta részvétel a világban.
De a némák számára egy szín elveszett.
Vajon valamelyik érzés tudja-e helyettesíteni
a hangok állományát?
Ki tudja-e fejezni a színvilág a csokipapír zörgését?
A dobpergést? A villamossín csikorgását?
A d-moll toccata fenségét.
Aligha. Csak a csend rétegeit tudják kibányászni
a képzeletükkel.
S hogy ott mit találnak, azt csak a lélek
és a szellem fejti meg.