Makropolisz/Tuvalu 1/2
Đorđe Kuburić
Az emlékezés pompa

földünket a Pannon-tenger
elnyelte mindenestül
hátramaradt atolljai karcsú és fiatal nők
árnyéka lakta félkész és mozdulatlan
városokról képzelegnek
Pannónia tulajdon sarában fetreng
és Velence is posványra szaglik
az emlékezés pompa
és ellenállás a süllyedő világban

Beszédes István fordítása