Makropolje/Tuvalu 3/3.
Mari Falčik
Prepušteno

sećamo se: pre plamtećeg jesenjeg mora u vreme pramaleća more briga
opljačkano more pšenično sa morem gladi ledena bujica godine što gromoglasno grunu
sećamo se mi koji ne življasmo još – ili tek jedva kao ja: tajanstveno stasali
naraštaj žilavog naroda bilo kog veka – kako nasrće poput tarana
valjajući pred sobom ledene balvane između dva mirnodopska hidrotehnička zdanja
kako grdno zubalo huktavog rečnog boga glođe gvožđe i kamenje
kako Kvašai tada poput utvrde na severu pred ponosnu nam citadelu stade
kada se tog dana kao brana otvorena raspuče i pade nauznak bajoslovno zdanje
i sruši se slabi Taš: posede na jugu ništa ne brani

Prevela Draginja Ramadanski