Makropolje/Tuvalu 5/5.
Imre Babič
Tuvalu 5.

Kad-tad između
resa bračne postelje
bandar plivaće.
 
Kad-tad kolevka
postaće stanište
glavonožaca.
 
Kad-tad će nekoj 
lutki kit ubica da
podari ime.

Prevela Draginja Ramadanski