Atila F. Balaž
Vijonova kravata

usne ti otvrdnu
kada
recituješ
Vijona ili Atilu Jožefa

oči ti gledaju u daljinu ukočeno
kao da se ljutiš
ili
zaboravljaš na mene

ljubomora se mrda
u trulom gnezdu
koje čeka
na oterane ptice

na pomračenom nebu
kao na projektoru
Vijon namešta uže
na vratu sa ožiljcima

Prevela Jolanka Kovač