Šandor Halmoši
U Oslu je video

jednom takvu prodavnicu, žuljavim dlanovima po-
milovao je listove, knjige je dugo mirisao,
zatvorio je tada oči i video velike žute bale,
i punđu svoje majke, Andersenove i Grimove
bajke strujile su iz njega i zimske večeri sa baladama, toliko
dugo je stajao tamo, da je antikvar za pola sata kasnije
zatvorio radnju, zatim je još do kasno uveče besciljno skitao
na prijatnim ulicama starog grada, čakre su mu se isušile, čakre
su mu se napunile, do studenca obilnog soka vodili su ga anđeli

Prevod: Jolanka Kovač