Šandor Halmoši
Julija lepotica

Znam, imaš verenika, koji
će brinuti o tebi. Da ćeš imati pun
i lep život, da i u tebi božja
krv teče. Bojim se za tebe. Ipak.

Ne poznajem te. Ali tako je to, možda
je život lep. Jer krvari.
Jer treba ga spasiti, jer svakog dana
podizati.

I tada možemo da se pravimo, kao.
Kao da je sve krenulo sada
Kao da je oduvek tako bilo.

I nema obeščašćenja
I zemlju sto ljubičica vezuje
U tepih ispod tebe.

Prevod: Jolanka Kovač