Wilhelm József
Amikor a dölyf megsebződik

Minden korok és országok emberének gondolatai hevernek itt,
szanaszét,
a tieid is,
az enyémek,
Ádáméi és Éváéi,
de semmit sem érnek, vagy majdnem semmit,
és mégis...
sebeket ejtünk egymáson,
ezekkel az egykor és most… meggondolatlanul
kimondott szavakkal,
amelyek azután szanaszét, nagy összevisszaságban
hevernek,
itt-ott, egymáson, élesen,
mindenfelé, amerre csak a szem ellát,
újabb és újabb karcolásokat
okozva.

Nagyon száraz a levegő,
amelyben ez a glóbusz, a Föld fürdik,
ahol a győztesnek szánt indulók
is elhalnak,
és ugyanúgy szanaszét kuszálódnak
a dicsőség zengésének harsona-foszlányai,
mint
minden korok és országok emberének gondolatai.

Ám legyen bárhogy is, az örömöket és a pokol kínjait
egyaránt állni kell:
az élet nem beletörődés!