Takács Nándor: János könyve
Találgatások

Egy nap eljön és fölszippant valami.
Vagy a földbe tapos. Lappangó
emlékeinket mindenesetre kiráncigálja
belőlünk, színvallásra kötelez.

Addig még bíbelődhetünk velük,
kibeszélhetjük őket töredékekben,
dadogva, meggyanúsítva magunkat
hamis tanúzással, vagy elrejthetjük
telefonbeszélgetések csöndjeiben,
kézfogások gyengülő szorításaiban.

Idővel semmivé foszlanak talán.
Nem hallgatóznak többé az egek,
és egy reggel ismeretlen madár
hangja old fel a hallgatási eskü alól.

Varjak >