Kántor Zsolt
A recepcióesztétika szép női akt

Civilben remek háziasszony. Miként lesz vagyonossá egy filológus?
Tulajdonhoz juttatja a nyelv.
A beszéd hasznosítható telek.
A tapasztalat saját, amit senki el nem vehet.
Jelentős nyereség származik a szóból.
Önmagára talál a jelölő. Elnyert szabadság
Artikulálja azt, ami egyébként nagyság.
Hordozható haza a vers. A gondolkodás.
613 entitás. Egyetemes egyszerre és privát.
A távol levőre utal vissza.
Algoritmus és nyers premissza.
Jelentéstermelés és szövegalkotás.
A költői szó, mint szövegmű: szubjektivitás.
Az eszménnyel szemben áll a forma.
Fölébredt régiség, önelvű irodalmiság.Teljesületlensége előhívja, a vágyott önazonosítást.