Karolj Felinger
Na jeziku stvoritelja

u prizemlju
posle dugog čekanja
otvorila su se vrata lifta
ali umesto kabine
koja se pretvorila u jelena
bolesnike čekale su stepenice
zastao sam
zagledao sam se
razmišljao sam o tome
šta sam sanjao sinoć
o mom ocu koji boluje
od alchajmerove bolesti
koji je umro pre tri godine
a sada ore
našu najlepšu oranicu žita

osećao sam
mogu da se probudim bilo kad
ali oca nisam mogao
da ostavim samog

izbrojao sam stepenice
i kročio samo na svaku drugu

Sa mađarskog prevela: Jolanka Kovač