Šandor Halmoši
Tražimo dobrog čoveka

Kao iglu u plastu sena, crveni lav
proždire duševni žar. Točak se okreće,
pejsaž se ne menja. Samo alati za grebanje
i za ubadanje rđaju. Samo njih
glancamo ceo život. Samo njih
ćemo staviti pored sebe u grob.
Privremeno.

Sa mađarskog prevela: Jolanka Kovač