Kántor Zsolt
A test, mint paratextus
Belekerült

Ki volnék? Alanyi lírikus?
Vagy sarló és kalapács elegye, kritikus.
Akit olykor az ösztön, máskor egy-egy citátum
Vezet el a gondolatképek világába? Denkbild.
Denotátum
Vagy inspiráció nélkül, maga az Örökkévaló
Nüánsznyi áttételei szülik szövegeim metaforáit?
S csak átfolyik a lelkemen a szöveg,
Ubikvitás (Mindenütt-ség, Bárhol-ság)
Mint egy fénylő folyó, amiben ott a szó-
Tár, a grammatika, a felcserélhetetlen
Egyediség? Történő megíródás.
Amiben az ihlet öreg.
Techno-virtuális Sűrűség. Origami
És archetípusok ornamentikája.
Poétikai képződmények, hangnemek
Libikókái, láthatatlan mozgólépcsők
A tudat mátrixában?
Igen és nem. Titok, ami emlékezik.