Lazar Laslo Levetei
Dvanaesta vinjeta

„Gospodin poslanik bio je pedantan
Na posebnu gomilu je trebalo staviti
Plave žute ružičaste
Zokne i gaćice
Prijatelj mu se pojavljivao svakog meseca
Bio je Albanac ili Grk
Ali nije stanovao kod mog gazde
Tajnovitost je bila potpuna
I kući sam im posebno postavljao sto
Oči nisu skidali jedno sa drugog
Svetlost sveće i sve
Sigurno su se jako voleli
Gospodin poslanik je bio najpošteniji muškarac
Koga sam ikada sreo
Nikada nije hteo ništa od mene.”

Sa mađarskog prevela: Jolanka Kovač