Takács Nándor BAKONYICUM
A test és tagjai
Három nap Levelden

A templom nem építészeti
kiáltvány. A városka lakói
látogatják és tartják rendben.
A kolostor romjai fölött tágra
nyílt szemekkel vigyáznak
istenük sírba tételére.

A sírbolt már üres. Mégsem
hiányzik semmi az üregből,
lakatlanságával többet elárul
minden szentbeszédnél.

A sír őrzői hazatérnek.
Szétszóródva kuporognak
kályhatüzeiknél, míg a
dermedtségből fölengednek
tagjaik, és harmadnapra
ismét egyesülnek.