Ritmus trombita
meg vokál nélkül
Szerkesztette: Slobodan Ilić
A bevezetőt írta: Tatjana Rosić
Fordította: Beszédes István

Branka Zgonjanin rajza

A válogatás szerzői:*

Tatjana Rosić (1962) egyetemi majd posztgraduális tanulmányait a belgrádi bölcsészeti karon folytatta. Irodalomelméleti vizsgálódása tárgyát a szerb klasszikusok és a "női írás" képezi. A kortárs irodalom egyik legtermékenyebb kritikusa. A Stubovi Kulture kiadóház szerkesztője. A belgrádi Irodalmi Intézet kutató-munkatársa. Önálló kötete: Proizvoljnost dnevnika (1994). Belgrádban él.

Vladimir Arsenijević (1965) első regényéért (U potpalublju) NIN-díjat kapott. Ezt a regényt angol, német, francia, olasz, svéd, dán, norvég, cseh, holland, spanyol és szlovén nyelvre is lefordították. Belgrádban él.

Zoran Ćirić (1962) sokat publikál, szívesen fordítják, több díj tulajdonosa. Verses- és prózaköteteinek száma tizenhárom. Legjelentősebb prózakötetei: Zlatna dekada (1992), Nišvil (1994), Vulvaši (1998), Odbrana gradova (1998). Az itt közölt elbeszélés ez utóbbiból való. Nisben él.

Slobodan Ilić (1968) a próza mellett verseket is ír. Verseskötetei mellett ezúttal MU című (1996) elbeszéléskötetét emeljük ki. Angol és magyar nyelvre is fordították. A válogatásban szereplő elbeszélés előkészületben lévő kötetéből való. Belgrádban él.

Igor Marojević (1968) fő- és felelős szerkesztője volt a Fragmenti irodalmi, művészeti folyóiratnak. Belgrádban él. Regényei: Obmana Boga: a paranoic fiction (1997), Dvadeset četiri zida (1998). Az elbeszélések mellett esszét, könyvkritikát is közöl. Makedón lapok is előszeretettel közlik. A Háború Moana Pozzi tisztességéért (1961-1994) című elbeszélését az azóta elhallgattatott Naša Borba közölte.

Srđan Valjarević (1967) három prózakötetet adott ki. Ezek cím szerint: List na korici hleba (1990), Ljudi za stolom (1994), Zimski dnevnik (1995). Francia nyelven is megjelent. A kötetben szereplő elbeszélés forrása a Status magazin. Belgrádban él.

Vule Žurić 1969-ben született Szarajevóban. 1993-ban hagyta maga mögött szülővárosát és a háborút - Belgrádba költözött. 1997 óta Pancsován él. Három elbeszéléskötete jelent meg (Umri muški, Dvije godine hladnoće, U krevetu sa Madonom). Egyik munkája megtalálható a Vasa Pavković összeállította fiatal szerb prózaírók antológiájában (Tajno društvo). Elbeszéléseket és egyéb szövegeket közöl a folyóiratokban, magazinokban, heti- és napilapokban. A Reč folyóirat prózaszerkesztője.

*A válogatás tavaly januárban készült. A közölt életrajzok feletti változtatás jogát az idő megtartotta.

Tatjana Rosić:
A "léptékváltás prózájának"
írónemzedéke


Vladimir Arsenijević:
Lela és Ványa

Zoran Ćirić:

Help Me Make It Through The Night

Slobodan Ilić:

Dreamwood

Igor Marojević:

Háború Moana Pozzi (1961-1994) tisztességéért

Srđan Valjarević:

Közöny

Vule Žurić:

Pókereztünk gálya után