Csuka Zoltán
Dragi Danilo...

ÉRDLIGET 1976 jul. 21
Sárd u. 35
Telefon: ÉRD, 197 45-241

Dragi Danilo,

Vrativši se iz Ljubljane, gdje sam prisustvovao simpoziju Cankarevu, proveo sam jedan dan i u Beogradu, bio sam i u Savezu književnika, budući medjutim da je bila pasja žega, putovao sam dalje, u Novi Sad i Budimpeštu. Nikoga nisam našao, samo kod Meše Selimovića, koga sam našao kod kuće i čiji Ostrvo sad je izašao u Budimpešti. Mislio sam, da i Ti si na odmoru, kao većina beogradskih pisaca, koje sam tražio.

Annál nagyobb örömmel kaptam azonban meg 16-án kelt kedves leveledet és azzal egyidőben a versekben megénekelt Belgrádot. Csak azt furcsállom, hogy Te hívod fel figyelmemet erre a könyvre, viszont Te kimaradtál belőle.

Az Adriai tengernek múzsája ezekben a napokban jelenik meg, az Európa kiadásában és egy dedikált példányt okvetlenül küldök belőle. Boldog lennék, ha írnál róla valahol. Új regényedet viszont én várom örömmel és szeretném, ha szokás szerint nem más kapná el előlem, holott - amint tudod, - már oly régen szeretnék én is fordítani Tőled valamit. (Ami kisebb írás eddig volt, azt kevésnek tartom.)

De ha már jelentkeztél, én is szeretném felvenni Veled a kapcsolatot. Nem tudom, megvan-e Neked a zágrábi Mladost kiadásában két nyelven megjelent Poezija? (Enver Čolaković fordításában) Egyszer azt mondottad, ha szerb nyelven megjelenne tőlem egy válogatás, a versek felét vállalnád szerbre fordítani. A Pomurska založba kiadásában és Jože Olaj fordításában hamarosan szlovén versantológiám is megjelenik, de a szerb még mindig késlekedik, holott én szerbből fordítottam legtöbbet magyarra és a Vajdaságban is tizenkét évig éltem és dolgoztam. Lazarević elvtárs, a Nolit igazgatója már többször is azt mondta, hogy tőlem is kiadnak egy szerb válogatást, mindeddig azonban az ígéret csak ígéret maradt.

Szeptember végén leszek hetvenöt éves és ezzel kapcsolatban adom át Érd nagyközségnek és a megyei könyvtárnak a Jószomszédság könyvtárát, amelyben a délszláv szerzők magyarul megjelent és a magyar szerzők délszláv nyelveken megjelent műveit mutatom be és őrzöm meg az utókornak elsősorban. Nagyon örvendenék, ha erre az eseményre és az azt követő irodalmi estre Te is eljönnél (szept. 25-én lesz) a Magyar Írószövetség hat jugoszláv írót lát ebből az alkalomból vendégül és én örvendenék, ha Te is köztük lennél. Meghívót részletes programmal idejében küldök, csak annyit írj meg, hogy hajlandó vagy-e eljönni.

Ami a küldött Blečić-antológia esetleges magyar kiadását illeti, én elolvasom a kötetet és megpróbálok lépéseket tenni, hogy valamelyik magyar kiadó megjelentesse. De ebben az esetben is jó lenne a Forumnál is lépéseket tenni (Ács Károlynál) azt hiszem, ők is benne volnának egy szép kiadásban. Mire eljön az októberi, őszi írótalálkozó Belgrádban, talán már én is kialakult tervet hozhatok magammal ebben az ügyben. Addig is, már előre is hálásan köszönöm a Stefanović féle Madách-fordítást; ezzel is gazdagabb és érdekesebb lesz a Jószomszédság könyvtára.

U nadi, da ćeš uskoro pozitivni odgovor dati, i do vidjena (u Érdu) grli Te tvoj stari:

Csuka Zoltán

Mellékelem Czine Mihály irodalomtörténész életművemről írott tanulmányát.

***

Érdliget, 1965 IV. 30
SÁRDI u. 35

Kedves jó Barátom!

Mindenek előtt elnézést kérek, hogy magyarul írok, mivel azonban Ön ért magyarul, viszont én az anyanyelvemen precízebben tudom magam kifejezni, a levelezésnek ezt a formáját ajánlom, én magyarul írok, Ön pedig szerbül, annál is inkább, mert például Krležaval, Manojlovićtyal és más, magyarul tudó szerb és horvát íróval is ilyen módon levelezem.

Másodszor azért kérek elnézést, mert olyan sokáig hallgattam, ennek azonban az az oka, hogy rengeteg volt az elfoglaltságom, elsősorban pedig Krleža terjedelmében is valóban monumentális regénye köti le minden percemet s ezért nem tudtam válaszolni. Ez persze nem azt jelenti, mintha közben elfeledkeztem volna Önről, sőt ellenkezőleg, én már a múlt év őszén megtettem a kellő lépéseket a Mansarda magyar kiadására, s ma éppen azt az örömhírt akarom jelenteni, hogy az Európa könyvkiadó ezt a könyvét felvette az 1966-os év tervébe. Írni is szerettem volna róla a Nagyvilágnak, de éppen nagy elfoglaltságom akadályozott ebben, de azért a közeljövőben megpróbálok erre is időt szakítani és a Nagyvilágban írok Önről, mint íróról és mint fordítóról is.

Hogy a két kisregényt ki fogja magyarra fordítani, ebben a pillanatban még nem tudom megmondani; legszívesebben én fordítanám, de erre aligha jut idő, mivel Krleža regényének fordítása után (még ebben az évben) meg kell írnom Jaša Ignjatovićról az életrajzot, majd utána Crnjanski teljes Seobejét fordítom. (Az első részt még 1940-ben fordítottam.) Mindenesetre azonban találunk majd rá jó magyar fordítót.

Nemrég beszéltem Dobozi Imrével a Magyar Írószövetség főtitkárával, akitől örömmel hallottam, hogy esetleg hajlandó feljönni Pestre, huzamosabb időre. Én ennek nagyon örvendenék, mert biztos vagyok benne, hogy a magyar irodalom Önben tényleg komoly és művészi színvonalon álló szerb fordítót találna és ez az én munkámat is erősen elősegítené.

Május végén több hétre Novisadra utazom, hogy Ignjatovićtyal kapcsolatban a Maticában kutatómunkát végezzek, remélem, akkor majd ismét személyesen találkozunk, hiszen Belgrádba is biztosan átutazom.

Min dolgozik mostanában, mikor jelenik meg új kötete? Örömmel várom szíves válaszát és személyes találkozásunkig is őszinte barátsággal köszöntöm:

Csuka Zoltán

***

ÉRDLIGET 21 januara 1971
Sárd u. 35
Telefon: ÉRD, 197

Dragi moj Danilo,

sa radošću sam primio tvoje drago pismo; jučer sam govorio sa Szekerešem i predao Tvoje pozdrave. On je to veoma srdačno primio i sa svoje strane Te najiskrenije pozdravlja.

Ugyanakkor az Európától megbízást kaptam, hogy a Rani jadiról írjam meg a lektori jelentést, amit még ezen a héten meg is teszek. Az ajánlás természetesen pozitív lesz, annál is inkább mert - amint tán tudod - a kötet egy fejezetét (Zamak osvetljen suncem - A napfényben fürdő kastély) már lefordítottam az Égtájak 1970 c. antológiának, nem tudom azonban mi okból, a Te novellád másokkal együtt az idei antológiára (1971) marad vissza.

Nagy örömmel olvasom leveledben, hogy nagyobb terjedelmű regényt írsz, éspedig ,,pravi panonski romant", ami, amint biztosan tudod, nagyon is beleesik érdeklődési körömbe és ezt a regényt feltétlenül én szeretném magyarra fordítani. Arra kérlek, ha lesz egy olyan részlet, amelyet esetleg a Nagyvilágban közölhetnénk, küldd el nekem és én azt - megfelelő bevezető kíséretében - közöltetném a folyóiratban. Andrić-Krleža, Slobodan Novak, Marinković, Selimović itd és más nagyok mellett nagyon szeretnék egy Danilo Kiš fordítással is a nyilvánosság elé lépni.

Mikor jössz Pestre? Nem akarsz esetleg egy-két hónapot a szigligeti alkotóházban csendben és nyugalomban dolgozni? Elintézném, hogy meghívást kapjál.

U nadi - da ćeš uskoro odgovoriti
najsrdačnije Te pozdravlja tvoj:
Csuka Zoltán
Gratulálok a Novija
mađarska lirikaban
megjelent fordításaidhoz.
Hamarosan írni fogok
róluk a Kortársnak és a
Magyar Rádiónak.

***

ÉRDLIGET 6. maja 1971
Sárd u. 35
Telefon: ÉRD, 197

Kedves Daniló,

köszönettel kaptam meg legutóbbi leveledet, valamint a Forum ahhoz mellékelt levelét s meglepetéssel vettem tudomásul, hogy a Forum lefordítatta a Rani jadi-t, anélkül, hogy előzetesen szerződést kötött volna Veled, vagy legalább kikérte volna hozzájárulásodat. Tegnap a Európánál is jártam és értesítettem őket a fordulatról s ott azt mondották, hogy ők semmit sem tudnak a koprodukcióról. Mivel erről a Magvetőnél sem tudnak, legfeljebb a Szépirodalmi marad vissza, hogy azzal egyeztek meg, de oda már nem megyek, így utólag most már nem is érdekes.

Mindenesetre arra kérlek, ha már a Rani jadi-val így jártunk, hogy az általad jelzett un. ,,pannon regényedre" adj opciót, amit már jó előre bejelentek az Európának, tehát úgy csinálhatjuk a dolgot, hogy (ha kéziratot is kaphatok, amint ez legutóbb Selimović Tvrdjava c. regényénél történt) itt már előkészíthetem a magyar kiadást, úgy hogy a szerb kiadást hamarosam követi a magyar. (Talán tudod, hogy a Zastave első kötete magyarul hamarabb jelent meg, mint horvátul.) Eddigi regényeid ismeretében biztosra veszem, hogy a ,,pannon regény" különösen érdekes lesz s vaktában is bele merek menni, no meg amúgy is szeretem az efféle ,,huszárvágásokat" és meglepetéseket. Tehát: opciót kérek és mihelyt a regény elkészül, egy példányt a kézirat másolatából.

Sajnálom, hogy a múltkor időhiány miatt nem sikerült a szigligeti terv; arra kérlek, hogy jó előre meg tudnád mondani, mikor keríthetünk sort arra, hogy az alkotóházban dolgozzál, írd meg, hogy a lépéseket idejében megtehessem.

Őszinte barátsággal ölel:

Cs. Zoltán

U prilogu: pismo od Foruma

***

ÉRDLIGET 9. I 1971
Sárd u. 35
Telefon: ÉRD, 197

Dragi moj Danilo,

jučer sam govorio sa Szekeresem, glavnim urednikom Europe; preporučio sam njemu za izdavanje od tebe: Radni jadi. U načelu je prihvaćeno. Ako dosada još nikome nisi dao pravo za prevodjenje, ja bih veoma ga rado preveo i napisao recenziju.

Sretnu Ti novu godinu i velika nova dela želim u očekujući tvoj odgovor

grle Te tvoj stari:

Csuka Zoltán

***

ÉRDLIGET 19 juna 1971
Sárd u. 35
Telefon: ÉRD, 197

Dragi moj Danilo,

evo, priloženo Ti šaljem jedan isečak, recenziju, što sam napisao za Népszabadság, za najveći madjarski dnevnik, o Novijoj madjarskoj lirici i u prvom redu o tvojim prevodima. Nadam se, da si zadovoljan s njome.

Nemrég írt levelemben arra kértelek, légy szíves és adj opciót készülő "pannon regényed" magyar fordítására, nehogy úgy járjak, mint legutóbb a Rani jadival, melynek egy részét lefordítottam, erre a levelemre azonban még nem válaszoltál. Remélem nem veszett el a levél.

Inače početkom septembra nekoliko dana ću boraviti u Beogradu i zatražiću Te.

U očekivanju tvog odgovora, najsrdačnije Te pozdravlja

Tvoj: Csuka Zoltán