Üzenet
2003 nyara

Tartalom
Danilo Kiš: A bolondokháza előcsarnokában
Marko Čudić:
Danilo Kiš versfordításairól vagyis mire jó manapság az irodalmárnak egy író levelezése
Danilo Kišhez írt levelek
Sinkó Ervin: Kedves barátom...
Borbély János: Kedves Dani!
Csuka Zoltán: Dragi Danilo...
Kassák Lajos és Klára levelei
Kurucz Gyula: Danilo, Te nyavalyás!
Makai Imre: Kedves Mirjana és Dani!
Magyar P.E.N. Club
Hózsa Éva: Fordítás rózsa-áron
Mircea Mihaies: Danilo Kiš, a metafizikus Casanova
Cornel Ungureanu: DaniloKiš, a Kelet felé vezető út
Tolnai Szabolcs: Fövenyóra (forgatókönyv)
Danilo Kiš-Nenad Fišer-Haris Pašović: A csodatevő
Danilo Kiš-Haris Pašović: Utazás Nicaraguába
Vörös István: A magányos óvodás panaszai
Csányi Erzsébet: A rajongó Kosztolányi
Szajbély Mihály: Tetten ért ihletek, párhuzamos olvasatok
Pomogáts Béla: Kosztolányi - Európa kapujában
Láncz Irén: Kosztolányi gondolatai a nyelvről
Kappanyos András: Rím és értelem
Ninkovné K. Olga Mária: Adalékok Kosztolányi Dezső képzőművészeti kapcsolataihoz
Bogdán József: Kosztolányi-emlékek
Gulyás József: jobbra át a téren
A Kosztolányi Dezső Napok diákpályázatának anyagából
 
A szerkesztőség külön köszönetet mond Mirjana Miočinovićnak nagylelkűségéért, hogy lehetővé tette az alább olvasható, Danilo Kišhez írt levelek közlését.
Köszönetet mondunk Marko Čudićnak a segítségért.
Köszönjük Mirjana Miočinovićnak és Tolnai Szabolcsnak, hogy megengedték a készülő filmforgatókönyv közlését.