Kassák Lajos és Klára: Kedves Danilo Kiss...

Budapest, 1966 IX. 25.

Kedves Danilo Kiss, megkaptam levelét, köszönöm és örülök, hogy foglalkozik a fordításokkal. Kár, hogy akadályok vannak a könyvkiadás körül. Azt, hogy a Forumnak anyagi bajai vannak, Bori Imre már jelezte, mikor nálam volt. De ígérte, hogy mindent megtesz, hogy a dolgot nyélbe lehessen ütni.

Én már említettem a Magvetőnél, hogy a Forum érintkezésbe akar lépni velük a klisék ügyében. Várják, hogy a Forum jelentkezzen, náluk nem lesz akadálya a dolognak. Ha a kliséket valóban kölcsön kapják, akkor nagyon kevés pénzből ki lehet hozni a könyvet. Remélni szeretném azonban, hogy a kétnyelvű kis könyvre is hamarosan sor kerülhet.

Jó hír, hogy a szerb Rádióban beszélni fognak a művészetemről. Sajnos nem tudjuk, hogy hány órakor és milyen hullámhosszon. Örülnék, ha ezt egy levelezőlapon meg tudná írni.

Annak is örülök, hogy Maga lelkesedéssel foglalkozik a ,,Ló meghal és a madarak kirepülnek" fordításával.

A kérdezett sorban valószínűleg a ,,sameszek" szó jelentőségét nem érti. A zsidó zsinagóga templomszolgáját nevezik samesznak. A versben ezt a szót többesszámban használom. Ez a szó azért került bele a versbe, mert csavargásaim közben a zsidó hitközségekhez is jártam koldulni. Az egyik helyen rájöttek, hogy nem vagyok zsidó és így a szertartás közben kivezettek a zsinagógából. Így tehát a ,,sameszek" szó kicsit fájdalmas, kicsit gúnyos értelemben szerepel a versben.

Szeretném, ha továbbra is ambícióval foglalkozna dolgaimmal, fáradozásáért előre is köszönetet mondok.

Fogadja szívélyes üdvözletemet
és az Asszonykának kézcsók

***

Kassák Szigliget

1966 XII. 27.

Kedves Daniló Kissék, Danilo Kiss
fogadjátok sok jókíván-
ságunkat az új eszten- Beograd
dőre. Palmotićeva 21
Írjon valamit, hogy Yugoslavia
Mi történik Maguk-
nál.
Baráti tisztelettel
Kassák Lajos
A mielőbbi viszontlátásra
valahol az Adrián
Klára Kassák

***

Kedves Daniló Kiss!

sikerült meghallgatnunk a belgrádi előadást - sajnos csak az internacionális és az artikulálatlan szavakat értettük meg. A színészek előadását azonban nagyszerűen élveztük. Megértették a lényegét és tudtak atmoszférát teremteni. Sok köszönet érte.

Magának is sok köszönet a nehéz fordítói munkáért. Jó lenne, ha az említett kétnyelvű könyvet is meg lehetne jelentetni. Ez a maga munkájának a megbecsülését is jelentené. Bízom benne, hogy megbeszélt tervünk végül is sikerülni fog.

Ha lesz kedve és ideje írni, szívesen veszem levelét.

Fogadja szívélyes üdvözletem
Kassák Lajos
a kedves asszonykának kézcsók.

1966 X 28 Sok üdvözlet mindkettőjüknek,

Klára Kassák

***

1967 IV 27

Kedves Daniló és Mirjana

megkaptam levelüket és a Delót - köszönöm.

Igazán férfias lendülettel végezte el a nem könnyű fordítási munkát. Jó lenne, ha Maguknál egy szerb vagy horvát verskötetet lehetne kihozni fordításban. Lengyelországban most jelent meg egy kötet és Romániában készülnek a kiadásra. _____ Nem készülnek Budapestre? Egyszer talán mi is ellátogatunk Jugoszláviába.

Addig is feleségemmel együtt üdvözöljük magukat.

Kassák Lajos

és Kassák Klára

***

Budapest 1970 XII. 10.

Kedves Danilo Kis,

a napokban került a kezembe az Élet és Irodalom nov. 28.-i száma, melyben ilyen című cikk volt olvasható: ,,Magyar költök szerbül." Nyugtalanul futottam végig a cikket, a legrosszabbra el voltam készülve. De a legjobb derült ki: az, hogy Maga szerkesztette, fordította a kötet oroszlánrészét, s hogy sok kítűnő Kassák-fordítás szerepel a kötetben. Nagyon örültem. Nem felejtem el azt az estét, amit itthon férjemmel együtt a Rádió mellett töltöttünk el, amikor magyar könyvvel a kezünkben hallgattuk a Ló meghal szerb fordítását s legnagyobb szórakozásunkra jól tudtuk követni, hála a nemzetközi és a halandzsa szavaknak. Azóta is, no meg ehhez a személyes szigligeti találkozás is hozzájárul, szeretettel gondoltunk s gondolok még mindig Magára, Magukra.

Örültem, hogy nem lett hűtlen, hogy igaz volt az akkori rokonszenve és vonzalma a férjem költészetéhez. Kedves Daniló, minden dokumentumot gyűjtök, a lehetőséghez képest el is szokták nekem küldeni, gyakran igazán a világ másik végéről is. Tudom, milyen sok kiadása van az íróknak, ha tiszteletpéldányt küldenek saját készletükből. Jól tudom ezt magunkról. Sajnos, azonban, sem a Szerzői Jogvédő, sem más hivatal úgy látszik nem rendelkezik annyi példánnyal, hogy mindenkinek tudjon juttatni, s így én - biztos nem csodálkozik ezen - kimaradok a köteles juttatásból. Ha arra kérem Magát, küldjön egy példányt az antológiából és én szívesen viszonoznám bármilyen beszerezhető könyvvel, megtenné-e?

Még csak annyit, ha Pesten jár ne kerüljön el, sok szépet mutathatok, mesélhetek, mind arról, ami a világban a Kassák név körül történik. A kiállítások, a könyvek, a cikkek, tanulmányok róla, tőle a világ minden nyelvén s mindezt mindenhol a felfedezés csodálata kíséri. (Csak azért nem írtam, a felfedezés öröme, mert szerénytelenség lett volna ez a jelző a mai állandóan szenzációkat produkáló világban.)

Előre is köszönöm fáradozását és a küldeményt várva

szívélyesen üdvözlöm

Kassák Lajosné
Budapest III.
Bécsi út 98