Sinkó Ervin
Kedves barátom...

Zagreb, 1965 dec. 13.

Kedves barátom,
örömmel értesítem, hogy a Juhász versfordítása a Forum januári számában meg fog jelenni. Amennyire az én szerb-horvát nyelvtudásom megengedi a véleménynyilvánítást, meggyőződésem, hogy az Ön fordítása valóban teljesítmény.

Egyetlen kérésem: hatalmazzon fel, hogy a bevezetésben, amit a fordításhoz írt, enyhítsem azt a passzust, amit a magyarok esetleg sértőnek éreznének. Legyen szíves ilyen értelemben írni a Forum szerkesztőségének, t.i. azt, hogy kéri őket, hogy a bevezető korrektúráját küldjék el nekem, hogy Magával egyetértésben ott némi változtatást eszközöljek - ezt a levélben az alkalommal teheti, hogy megírja a giro-számlája számát.

Szívélyesen üdvözli
Sinkó Ervin