Olga Kovačev-Ninkov
Profesori likovnog vaspitanja senćanske gimnazije


Sadržaj:
Jubilej Gimnazije...
Profesori likovnog vaspitanja senćanske gimnazije
Katalog slika
 
Izdavač:
Gimnazija u Senti
u jubilarnoj godini ustanove
Za izdavača: Novica Mihailović direktor
Organizator izložbe
Kulturno-obrazovni centar "Turzo Lajoš" Senta
Gradski muzej i galerija
Autor izložbe: Olga Kovačev-Ninkov istoričar umetnosti
Prevodilac i lektor: Draginja Ramadanski
Tiraž: 300
Štampa štamparija "Udarnik" Senta