Az Orbis folyóirat, a kanizsai Tisza Klub és a zEtna webmagazin irodalmi pályázatot hirdet

Folyó-irat
címmel
Pályázni olyan művekkel lehet, amelyek különféle létező, valaha létezett, jövendő és képzelet szülte folyókról, kikötőkről, partokról, azok flórájáról és faunájáról, a emberfiguráiról, stb. szólnak.
(Az állóvizi történetek kizárva: történetet csak a folyóvíz ír.)
A pályázat zsűrije párhuzamosan magyar és szerb nyelven egy-egy első, második és harmadik díjat oszt ki. Az első díjjal 3.000, a másodikkal 2.000, míg a harmadikkal 1.000 dinár pénzjutalom jár.
A beküldési határidő: 2001. június 15. A pályamunkák az Orbis folyóirat posta- (Tito marsall 32., 24420 Kanizsa), illetve a zEtna magazin drótposta-címére ( webmaster@zetna.org.yu ) küldhetők be.
A legjobb alkotások nyomtatásban az Orbis folyóiratban, a világhálón pedig a zEtna webmagazin oldalain látnak napvilágot.

A pályázat eredménye
A Sinkovits Péter, Verebes Ernő, Beszédes István összetételű zsűri a első díjban Balla D. Károlyt, másodban Bakos Andrást, míg harmadikban Sáfrány Attilát részesítette. Döme Zoltán - Bimbó a Képes Ifjúság különdíját kapta.

Beérkezett művek

2001. május 28.
Marcsók Vilma
A Bega
"A nyári estékhez pedig egészen másfajta hangok társultak. Míg nappal a fürdőzők uralták a folyót, alkonyatkor egymás után indultak el a fiatalokkal telt csónakok, s a nappali zsongó morajlást az ének meg a gitár hangja vette át.
De kenukkal, szandolinokkal csak nappal lehetett találkozni. Mindig olyan könnyen szelték a vizet, hogy a szemlélőnek az volt a benyomása, lebegnek. De a vízen siklás jellegzetes hangja már messziről elárulta, hogy könnyű csónak érkezik. A hangmagasságából, mélységéből az is már messziről, a kanyar előtt kiderült, mielőtt még látni lehetett a benne ülőket, hogy hányan is vannak."

Horváth Zsolt-Tádé
Árvíz
"Álmok ciánszennyezett hordaléka"

2001. április 29.
Bakos András
A sétahajó
"Azt mondta, megnézi a parti fecskék tojását. Azt mondta: "megnézem a fecskéit". Borostás arc, hunyorgó szem, vörösre égett, borotvált fejbőr. Közel az arcomhoz. A többiek felfigyelnek, és én csak ekkor, ebből érzem meg, hogy ez az ismeretlen kölyök velem gúnyolódik. Előző este, amikor kikötöttem a homokpadon a partra húzott kék és piros kenuik mellett, vezetőjük, egy negyven körüli ügyvéd meghívott a tábortüzükhöz, és én szerettem volna, ha megtudják, régóta ismerem ezt a szakaszt. Azt mondtam, amikor a túloldali agyagfalban fészkelő fecskék kerültek szóba, hogy szerencsére évről évre nő a telep."


Béres Dezső
méla mondolat
...a költőt megkérték
"...a költő félrevonult levetkőzött
maga köré fűzfából vont paravánt
föntről olajmécs volt a telihold
...a költő így szemlélhette elégedetten
miként áznak bügykei"

Nagy Farkas Dudás Erika

Folyó a szívedben
"'Kikötő', írta a kézzel festett táblán. Egy szétszáradt hordón ült a tulajdonos. Minden olyan volt, mintha régtől fogva lenne így. A vendégek könnyen összetéveszthetőek voltak egymással, egyformán csillogott a szemük. A nő szőke volt, üde, kicsi és édes, alig értett valamit magyarul. Ketinek szólíttatta magát, de nem kellett hívni, ott volt mindenütt, felszedte a rendeléseket, kihordta az italokat, a kávét. Senkit sem zavart, hogy fele ital kilöttyent, a kávé langyosra hűlt és a cukor kimaradt. A lány szép volt, messziről jött. A tulajdonos a kuzinom, mondta, és mindenki tudta, hogy nem az, hanem a nője, akibe már az egész kocsma beleszerelmesedett. A tulaj felesége rosszallás nélkül nézte őket, számolta a pénzt, mérte a pelinkovácot, válogatta a zenét, és álmodozott. Valamikor ő is volt Keti, és őt sem kellett hívni, ott volt, ahol kellett. Minden hajón járt, bár azt mondták neki, nem hoz szerencsét, ha édes kicsi nők hajókáznak a végtelenné váló folyók lassú vizein. Be a fák közé."

Rainer Fruzsina
Akvarell
"A folyó hatalmas volt, de nem láttam, mert eltakarta előlem a belőlem kiáradó feketeség, a félelem. A magam fekete folyama, ami a mindennapok, a viszonyok szövevénye, az apró tettek kényszere.
Elindultam felé, mélyre akartam merülni, mert az megpróbálja az embert, és másokban tiszteletet ébreszt a vállalkozó iránt. Összekeveredtek a gondolataim, a mások és az önmagam elvárásainak való megfelelés igénye.
Ha folyót mondok, akkor azt is: örökké tart, amiben vagyok Keretek között vállalva a változást, a lényeghez tartva magamat."

2001. április 7.
Sáfrány Attila
Panta rhei
"...arra a végzetes következtetésre jut, hogy a Logosznak a hogyan helyett a miért kérdésére kellene felelnie. Miközben minden értelmes görög tudja, hogy a Logosz egyetlen kérdésre hivatott felelni: a ki kérdésére! És miközben a miértet tették a legfőbb kérdéssé, eközben a tudást átkormányozták a szófacsarás, az okoskodás, az üres beszéd területére ezek a magukat filozófusnak hitt féleszűek! Csak az vigasztalja, miközben mélységesen szégyenli e szélhámos görögségét, hogy nem egy ióniai, hanem a romlott, csőcselékuralomra áttért Athén polgára és az észbeteg eleaiak szellemi utóda. "

2001. április 1.
Kovács Karolina
A mohátlan part története
"Az északi part legcsodálatosabb hölgye volt Báj Medúza. Kecses lebegésének rózsaszínű szoknyácskába bújtatott ringását, tökéletes, domború formáját, a hullámokkal összehangolt ritmikus táncát és időnkénti flegma csipkelődéseit rajongással figyelték a csáposok, nyitvaszeműek, többfejűek, lábfejűek, egyszóval az összes tengeri, apró szörny."

Apáti Kovács Béla:
A folyó szelleme
"Pedig egykor csakugyan létezett e csodálatos ország ezen a helyen. Most jelenleg éppen a kiszáradt folyó medrében vagyunk. Ha követed vonalát, akkor hamarosan kiérsz a sivatagból, és megmenekülsz. Ne feledd, e folyó valamikor életet adott és táplálta az ittlévőket. Még holtában is azon van, hogy az embereket szolgálja..."

2001. március 11
.
Balla D. Károly
Az űr szele
"A vízi világba télen vetheted legmélyebben a tekintetedet. Amikor beáll a folyó, s hogy ne szórhassák szét a fényt, a fodrokat simára vasalja a fagy. Amikor már rá lehet merészkedni, de még nem túl vastag a páncél. Mielőtt ráesne a hó. Mielőtt belepné az erőmű kéményéből pernyéző korom. Mielőtt az olvadásban elhomályosodna. Amikor még olyan, mint az üveg, s amit alatta látsz, fedett akvárium. Fölébe óvatoskodhatsz, s ahogy lépdelsz az átlátszó hártyán, kicsit olyan érzésed támad, mintha magán a vízen járnál.
"

Berniczky Éva
Alkörmös legenda
A parton mindig talált eldobott konzervdobozt, dohogott is elégszer, szeméttel temetik be a fiatalságát, nincsenek ezek tekintettel senkire és semmire. Így aztán azzal az ésszerű cselekedettel tűntette el a rendetlenséget, hogy alkalmi tárává emelte a rozsdás dobozt, ráadásul egyúttal a csodaszerét is megmeríthette. Ami szerinte, felhasználás után, amolyan jótett helyébe jót várj alapon, a frizurakölteményekről egyenesen az Ungba párolgott vissza. Emlékezett még halványan, mit tanult egykor a víz körforgásáról, s ahogy felidézte a suta rajzot, amivel ezt illusztrálták, látta cirkulálni a csodaszép hajrakásokat, amint gőzölögnek, párállnak, száradnak. Egyszóval visszaképzelte a folyóba, ami onnan elvétetett.