Makropolje/Tuvalu 4/3.
Snježana Rončević
Sve je u jednom

Sve je u jednom sazdano,
a jedno u svemu danonoćiva ...
Kap se u reku upecala.
More je mamac silovitog okeana.
Ne vrludaj, pusti se rekom nizvodno,
olakšaj duši čamdžije!
Udah uz veslo, izdah niz veslo, dvojac pomičući.
Tek, u beskonačnom sjedinjavanju,
srce je severa na vrhu igle kompasa.