Makropolje/Tuvalu 5/1.
Snježana Rončević
Izvor

Izvor si. Klica si. Reka si. Jedno si. More si. Mnoštvo si. Okean si. Apejron si. Svavoda.
Domovina sećanja, iz rodoslova putnika, vodom kazujem, na (bez)vremenski okean,
litografski je zapis, zabeležen kao mrlja bez lica na fotografiji staroj koliko moje,
tvoje i sve naše postanje zemljom. Okean su i sve reči zakovane u limenoj kutiji
već zaboravljenih želja, zakopanoj u senci ravničarskog oraha.Tamo sam, bojeći se,
a rastući, učila litografiju, ja, tačka od zemlje, stojeći na tački od kamena u mestu Potato Point,
na najvećem ostrvu planete.Tamo mi se prvi put odmotao pupčanik. I to je vodom na kamenu zapisano.
Mrva, koju rodih, sad rasipa busen mene, praveći zapis na kraju kruga.Tako se sedam puta množimo, mi, tekućicom u orahovoj ljusci dotekli. Uvek iznova može početi svet, verujem, dočitavajući spis.