Makropolje/Tuvalu 6/2.
Imre Babič
Okrutna so

Kokosova palma sebe nad grotlom videće:
zagledana kao i druge palme u odraz svoj,
dok hladna morska pena laza joj vitkim stablom,
na kori taloži se okrutna, škrgutava so,
oseća palma da koren trune, kruni se plod,
da odvaljaće ga val, neće proklijati tu,
u sopstvenoj senci, dok pada na rakove i ribe,
što nađoše svoj dom, dok ona pluta, pline
morskom pustinjom, prsten smrti postaje Tuvalu.

Prevela Draginja Ramadanski