Makropolje/Tuvalu 6/3.
Gojko Božović
Tuvalu, 3.

Prisni savez vetra i mora pretvarao je brod
U čamac za spasavanje, a čamac u ljusku
Od jajeta koja se rasprskavala u svim pravcima
Dok su kapi vode udarale pravo u lice, nanoseći
Udarce kao bokser teške kategorije, užasavajući
Rakove i ribe, sve dok ljuska od jajeta nije postala
Čamac za spasavanje, a čamac ponovo onaj
Teški brod koji je od saveza vetra i mora
U svoje ruke preuzeo kormilo i pravac plovidbe.