A teljes tartalom és a korábbi lapszámok megtalálhatók az Interneten, a
www.c3.hu/~exsymposion
címen.

Főszerkesztő:
Tolnai Ottó

Felelős szerkesztő:
Bozsik Péter

Szerkesztőbizottság:
Balázs Attila, Bóna László, Fenyvesi Ottó (lapterv), Jósvai Lídia, Kalapáti Ferenc, Ladányi István, Radics Viktória, Rajsli Emese

Kiadja az EX Symposion Alapítvány
Szerkesztőség: Ányos u. 1-3., 8200 Veszprém
Telefon: 88/328-776
e-mail:
exsympo@sednet.hu

Sziveri

26-27. szám
1999.

A tartalomból

Balázs Attila
Sírva fakadunk a dolgok állásán
Sziveri János

A fiatal vajdasági magyar írók helyzete
Fenyvesi Ottó

Naplórészletek
Szűgyi Zoltán
Sziveri János kezeihez
Varga Imre
Jóslás az ő nevében miértünk
Mányoki Endre
A vizek mélye volt
Bozsik Péter
Szívtan, csontafa
Lábass Endre
Üzenet
Máthé Andrea
Áttöretlenül
Jász Attila
Halálritmusok
Radics Viktória
Van-e élő költészet?
Kántor Zsolt
Zoé
Pálfalvi Lajos
A nyolcvankettes lengyel szám
Beszédes István
Az önkívület körül
Eszméletét el nem veszíti

Losoncz Alpár
Nullazuhatagok
Judita Šalgo
Címkérdés
Sebők Zoltán
Egy ázsiai műkritikus
Sziveri János képzőművészeti írásaiból
A közegek szabadsága
Az ösztönösségtől a tudatos felismerésig (Sáfrány Imréről)
A vonaltól a permetig (Maurits Ferencről)
A megrajzolt zene (Bicskei Zoltánról)

Sziveri János
A rövid élet titka