Üzenet
2001 tele

T a r t a l o m
Viktorija Aladžić: Az Art Nouveau, a szecesszió a Jugendstil Európában
Viktorija Aladžić: A szecesszió születése Szabadkán
Gerle János: Lassan harminc éve...
Kovács Orsolya: A Zsolnay díszkerámia a szecesszió korában
Ninkov K. Olga Mária: Szerelem és szecesszió
Kiss Gusztáv: A bácskai kentaúr
Mirko Grlica: A szecessziós Szabadka - Az ellentétek városa
Hugo von Hofmannsthal: Katonatörténet
Utasi Csilla: Hugo von Hofmannsthal Katonatörténet című novellájának néhány elméleti kérdése
Hózsa Éva: (Kis és nagy) velencei világszínház (Hugo von Hofmannsthal: Andreas)
Valkay Zoltán: Az első betűig jutott
Danyi Zoltán: Tárgyakat dícsérő
Danyi Zoltán: Hát ha roppan
Danyi Zoltán: Cím nélkül
 
Dombos-Fest 2001
Szerbhorváth György: Hazabeszélés
Karácsonyi Petra: Csantavéri Orlandó (regényrészlet)
Mészáros Sándor: Utazások száz dollárral
Peer Krisztián: Vonaton; Hogy itt lehessek; Ezzel
Kukorelly Endre: 21 novella. Írta K.A.
Minden pillanatnak a maga maszkja - beszélgetés Kukorelly Endrével
Mirnics Gyula: A füst
Sáfrány Attila: A tükörben III., Arc poetica
Papp p Tibor: Hiányzó ráncszemek (Premix)
Aaron Darkblumm: Királyság egy mondatért
Erdőben, mezítláb hegedülni - beszélgetés ifj. Virág Gáborral
Valkay Zoltán: Plasztikus-építészet, avagy építész-szobrászok ,,üveggyöngy játéka"
Hovány Lajos: A jóisten mosolya
Emberhez mért házakat tervezni, építeni - beszélgetés Pesti Attilával
Ekler Dezső: Amiért a népiség nincsen és nem is lesz már soha többé
Építő emberek - beszélgetés