Csáth Géza
A muzsika mesekertje
*

1. Cikkek, tanulmányok zenéről és zeneszerzőkről
2. Koncertkalauzok
3. Publicisztikai írások zenélésről, zenehallgatásról és zeneértésről
4. Zeneművek és zenei szakmunkák kritikái
5. Beszámolók hangversenyekről, operabemutatókról és dalestélyekről
6. Egy kéziratban maradt tanulmánytöredék

* Ezzel a címmel jelenik meg ez év végén a budapesti Magvető Kiadó életmű-sorozatában Csáth Géza összegyűjtött zenei írásainak gyűjteménye. A témakörbe tartozó munkákat ott műfajuk szerint gyűjtöttem fejezetekbe. A kötet elején a Pucciniről szóló nagyobb tanulmány és a Zeneszerző portrék című tanulmánygyűjtemény lát majd napvilágot, melyek annakidején önálló kiadványok formájában is az olvasók kezébe kerültek. Ezt követik külön egységekbe rendezett formában a koncertismertetők, a publicisztikai jellegű zenei írások, valamint a zeneművekről (kottákról) és zenei rendezvényekről (hangversenyekről, dalestélyekről, kórusversenyekről stb.) írott kritikák. A sort a kéziratban maradt tanulmányok és az egészen korai, zsengének tekinthető írások zárják. A kötet egyes fejezetein belül a sorrendet a megjelenés ideje határozza meg. - Az itt olvasható válogatás során azokból az írásokból igyekeztem ízelítőt adni, amelyek mindeddig a korabeli lapok és folyóiratok lapjain bujkáltak, és nem kerültek be sem a Csáth által annakidején kiadott kötetekbe, sem a későbbi (Dér Zoltán, ill. Demény János által sajtó alá rendezett) különböző válogatásokba. Az utolsó helyen álló, A zeneértés nyelvtana címet viselő töredék pedig igazi kuriózumnak számít, e mindeddig kéziratban lappangott írásnak ugyanis itt olvasható az első nyomtatott kiadása. Az egyes részek előtt álló címek a hamarosan megjelenő kötet fejezetbeosztására utalnak.

Szajbély Mihály